Teknologia-arkkitehtuuri

KOKONAISARKKITEHTUURI JA SEN SISÄLLÖT

2 min read

#tiedolla johtaminen #käsitemalli #tiedonhallintamalli

Teknologia-arkkitehtuuri on mahdollistaja. Tietojärjestelmämme tarvitsevat alleen ”softaa ja rautaa”, jotta niitä voisi käyttää. Tietomme asuvat tietokannoissa, jotka edelleen tarvitsevat muistipaikan joltain palvelimelta. Teknologia on myös uusien asioiden mahdollistaja. Monet asiat, jotka ennen olivat mahdottomia, ovat jokapäiväisiä. Tietoliikenneyhteydet, muistin ja suorituskapasiteetin hinta ovat pudonneet ja pilvestä niitä saa joustavasti. Uudet innovaatiot, kuten tekoäly, avaavat kokonaan uusia mahdollisuuksia.

Teknologia-arkkitehtuurin osalta kokonaisarkkitehtuurissa

  • kuvataan vähintäänkin teknologiaperheet (minkä toimittajan tietokantateknologioita käytämme) ja alustatyypit (mistä komponenteista uusi mobiilialustamme koostuu). Käsialan löytämiseksi voi miettiä, millä tasolla asioista keskustellaan tietohallinnon johtoryhmässä. Kuinka sidoksissa olemme toimittajan x teknologioihin? Mitä meillä on pilvessä ja mitä omassa konesalissa? Ovatko tekniset ratkaisumme riittävän ajantasaisia?

  • voidaan kuvata suositeltavat tekniset ratkaisutavat (technology patterns) arkkitehtuurin keinoin. Millainen integraatioalusta meillä on ja miten sitä käytetään? Mitä meillä tarkoittaa mikropalveluarkkitehtuuri?

  • toimitaan kivijalkana tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisessa. Lähtötiedoiksi meidän on tiedettävä, missä tietojärjestelmissä on vaikkapa arkaluonteista potilastietoa. Sen tiedon pohjalta voimme varmistaa, että kriittisimpiä tietojärjestelmiä ajetaan tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä.

  • kuvataan tietojen tallennuspaikkojen sijainnit. Onko meillä henkilötietoa konesalissa, joka sijaitsee EU-alueen ulkopuolella?

BLOGIT

Kertoo käyttöoikeuksien hallinnan (IAM) haasteista. Käyttöoikeuksien hallinta on kombinaatio teknologiaa, tietojärjestelmäratkaisuja ja prosesseja. Tapa turvata tietojen asianmukainen käyttö.

Sisältää käytännöllisiä vinkkejä IAM-arkkitehtuurin tekemiseen.

WEBINAARIT

Webinaarissa syvennytään tarkastelemaan sitä, mitä kontit ovat ja miten niitä voidaan kuvata arkkitehtuurissa. Kokonaisuutta lähestytään demon avulla, jossa luodaan pilvipalveluun asennettava kontti ja kuvataan kyseinen konfiguraatio ArchiMate-mallinnusnotaatiolla. Webinaari on jatkoa aikaisemmalle Pilvipalvelut tutuiksi arkkitehtuurin avulla -webinaarille.

Kontit tutuiksi arkkitehtuurin avulla
Pilvipalvelut tutuiksi arkkitehtuurin avulla

Webinaarissa perehdytään käytännönläheisesti siihen, mitä pilvipalvelut ovat ja miten niitä voidaan kuvata arkkitehtuurissa. Kokonaisuutta lähestytään webinaarissa demon avulla, jossa perustetaan yhdessä pilvipalveluun uusi virtuaalikone ja kuvataan kyseinen palvelukerros ArchiMate-mallinnusnotaatiolla.

Orkestroidut kontit tutuiksi arkkitehtuurin avulla

Webinaari on jatkoa aikaisemmille Pilvipalvelut ja kontit tutuiksi -webinaareille. Webinaarissa selvitetään mitä orkestroidut kontit ovat ja demon avulla miten niitä voidaan kuvata, eli luodaan orkestroitu konttiympäristö pilvipalveluun ja kuvataan kyseinen konfiguraatio ArchiMate-mallinnusnotaatiolla.

ChatGPT:n ymmärtäminen arkkitehtuurin keinoin

Webinaarissa tutkitaan ChatGPT:tä ja muita tekoälymalleja arkkitehtuurin keinoin. Mitä tekoälyt ovat, missä ne pyörivät ja mitä ne tekevät? Voidaanko niitä mallintaa ArchiMate mallinnusnotaation avulla ja jos voidaan, miten se tehtäisiin?

Webinaarissa tutustutaan siihen, mitä integraatiot ovat ja miten niitä voidaan kuvata osana organisaation teknologia-arkkitehtuuria. Integraatiot näyttelevät tärkeää osaa IT-arkkitehtuurissa ja niiden toiminnallisuudet sekä käyttötarkoitukset tulee dokumentoida selkeästi osana teknologia-arkkitehtuuria.

Integraatioväylän syövereissä
IoT osaksi teknologia-arkkitehtuuria

Webinaarissa tutustutaan siihen, miten IoT-laitteet voidaan kuvata osana organisaation teknologia-arkkitehtuuria. IoT-laitteet näyttelevät usein kriittistä komponenttia ratkaisuissa, minkä takia on tärkeää, että teknologia-arkkitehtuuri kattavaa myös IoT-laitteet siinä missä muutkin teknologiat.

KURSSI

Teknologia-arkkitehtuurin edistynyt mallinnus

Kurssilla käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit tietojärjestelmä kokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen. Elementit ja niiden käyttötarkoitus tulevat tutuiksi sekä esimerkkien että harjoitusten avulla.

Koalat menossa kouluun
Koalat menossa kouluun