Mitä projektien ratkaisuarkkitehtuuri on?

PROJEKTIEN RATKAISUARKKITEHTUURI

2 min read

#projektin arkkitehtuurikuvaukset #projektin käynnistys #ketteryys

Ratkaisuarkkitehtuurin sisältöjä tuotetaan tyypillisesti projekteissa. Toisaalta ratkaisuarkkitehtuuri voi olla myös nykytilan ratkaisujen dokumentointia. Projekteissa ratkaisuarkkitehtuurin sisältö vaihtelee, sillä pääasiallisesti projektin tarpeet ohjaavat sisällön painotuksia: mitkä arkkitehtuurinäkökulmat kuvataan ja mikä on sopiva tarkkuustaso. Projekteissa tuotettavan arkkitehtuurin tuleekin tukea sekä projektin suunnittelua että toteutusta. Lopulta arkkitehtuurihan toimii projektin suunnitteludokumentaationa.

Projektien ratkaisuarkkitehtuuria tehdään sekä karkeammalla että tarkemmalla tasolla. Projektin edetessä ratkaisuarkkitehtuurin tarkkuustaso kasvaa luonnollisesti.

Projektien arkkitehtuurityön aikana tuotetaan tyypillisesti seuraavat tuotokset:

  • Projektin vaikutusten analysoiminen: asemointi

  • Projektin ratkaisuarkkitehtuurin suunnitteleminen: nyky- ja tavoitetilan kuvaukset, arkkitehtuurianalyysit, isompien projektien arkkitehtuurien siirtymävaiheet

  • Projektin ratkaisuarkkitehtuurin jalkauttaminen ja tarkentaminen: tarvittavilta osin tarkennetut arkkitehtuurikuvaukset

  • Organisaation kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin päivittäminen: päivitetyt kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin kuvaukset


Projektien arkkitehtuuri ei kuitenkaan vastaa kaikkeen, vaan tarkin suunnittelu tehdään vasta projektin aikana ja tavanomaisesti käyttäen muuta välinettä kuin arkkitehtuuriväline. Ketterät projektityömallit ovat tullessaan korostaneet entisestään toteutuksen aikaista tarkemman tason suunnittelua.

Kuten todettu, projektin aikaiset ratkaisuarkkitehtuurikuvaukset syntyvät eri tarpeiden pohjalta ja näin ollen voivat olla melkein mitä tahansa. Usein projektin aikaisten arkkitehtuurituotosten elinkaari onkin projektia vastaava eikä yläpidettävää sisältöä juurikaan synny. Tietty osajoukko ratkaisuarkkitehtuurin kuvauksista voidaan kuitenkin siirtää osaksi organisaation ylläpidettävää ratkaisuarkkitehtuuria tai järjestelmädokumentaatiota.


mallinnuskuva
mallinnuskuva

BLOGIT

Mitä pitäisi käydä läpi ja kenen kanssa, että projektilla olisi olemassa edes jonkinlaiset onnistumisen edellytykset? Mahassa kiertää jo pelko siitä, että jotain olennaista unohtuu ja mediassa päästään taas päivittelemään yhtä epäonnistunutta IT-projektia.

Kokonaisarkkitehtuurin toimintaedellytys on, että sovitut kuvaukset tehtäisiin koko organisaatiosta. Melko kattavasti sekä mieluiten samalla käsialalla. Tällöin arkkitehtuurianalyysit onnistuvat.

WEBINAARIT

Webinaarissa käydään läpi, mitä arkkitehtuurikuvauksia projektin eri vaiheissa tarvitaan sekä miten niistä saisi maksimihyödyn projektille.

Arkkitehtuurikuvausten
hyödyntäminen projektin eri vaiheissa

Arkkitehtuuri on tehokas tapa kuvata projektin rajaus ja suunnitella sisältö. Webinaarissa selviää, mitä arkkitehtuurilta voi projektissa odottaa ja millaisista työmääristä puhumme. Oikea tarkkuustaso ja käsialan valitseminen ovat avainasemassa.

Arkkitehtuurityö projektin
elinkaarimallissa
Ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen käytännössä

Mitkä asiat ovat oleellista kuvata ratkaisuarkkitehtuurissa, ja mitkä voi jättää projektin suunnitteluvaiheeseen? Mahdollisia kuvattavia asioita ja näkökulmia on paljon, joten kuvaamistyöhön on helppo hukkua, jos kuvauksen tavoitteet eivät ole kirkkaina mielessä.

KURSSI

Näin pystytät kokonaisarkkitehtuuritoiminnon

Ammattimainen toiminnon pystyttäminen etenee ilman suurempaa draamaa tehdyn suunnitelman mukaan. Ei se silti aina helppoa ole. Tältä kurssilta saat joka tapauksessa käytännöllisimmät vinkit!

Koalat matkalla kouluun
Koalat matkalla kouluun