Mallinnusvälineen valinta

MALLINNUSVÄLINEET JA MUUT TYÖKALUT

2 min read

#välinevalinta #välinekilpailutus

Arkkitehtuurivälineen valinta tulee vastaan arkkitehtuuritoiminnolle, kun arkkitehtuuriväline hankitaan ensimmäistä kertaa tai nykyinen vaihdetaan toiseen. Arkkitehtuurivälineen valinta ei ole siis kertaluontoinen harjoitus. Arkkitehtuurivälineen valinta kannattaa toteuttaa suunnitelmallisesti, kuten mikä tahansa valmisohjelmistohankinta. Tätä varten on hyvä perehtyä markkinoiden välinetarjontaan ja -toimittajiin.

Lisäksi valinnan taustalla tulisi olla selkeä ymmärrys tarpeesta, johon arkkitehtuurivälinettä ollaan hankkimassa

  • Kokonaisarkkitehtuuritoiminto on yksi organisaation kehitystoiminnoista, kuten myös arkkitehtuuriväline on vain yksi työkalu organisaation muiden työkalujen joukossa. Välinevalinnassa on tunnistettava, mikä on kokonaisarkkitehtuuritoiminnon suhde muihin organisaation toimintoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa arkkitehtuurivälineen työnjakoa organisaation muiden työkalujen kanssa ja mahdollisia integraatioita eri työkalujen välillä.

  • Arkkitehtuurivälineen soveltuvuuteen vaikuttaa kokonaisarkkitehtuuritoiminnon koko ja kypsyystaso sekä arkkitehtuurityön tavoitteet. Satunnaisesti arkkitehtuurivälinettä käyttävälle organisaatiolle kannattaa valita mahdollisimman helppokäyttöinen väline, kokopäiväinen monen henkilön arkkitehtuuritiimi taas hyötyy edistyneemmästä välineestä.

Arkkitehtuurivälineelle vaatimuksia asettavat muun muassa seuraavat:

  • Arkkitehti tarkastelee välinettä mallintamisen kannalta. Onko välineellä helppo tehdä arkkitehtuurituotoksia ja onko välineessä riittävät mallinnustavat, kuten ArchiMate®

  • Lukukäyttäjät painottavat julkaisun helppokäyttöisyyttä ja visuaalisen esitystavan miellyttävyyttä

  • Omistajaa (eli siis maksajaa) kiinnostavat lisenssit, käyttöoikeudet sekä ulkopuolisen tuen saatavuus.


Välineen valinta ei ole ihan helppoa. Huomio kiinnittyy ensimmäisenä helposti näkyviin asioihin, kuten käyttöliittymän ulkoasuun. Mitä on ”konepellin alla” on jopa oleellisempaa, mutta kuka sinne osaa kurkistella. Jos valintaan liittää kilpailutuksen, eri toimittajien tarjoamien ratkaisujen vertailun ja tekee tätä vieläpä julkisella sektorilla (hankintalaki) pääsee suoraan hard-core-harjoituksiin.

BLOGIT

Netti on pullollaan välineiden ominaisuuksien listauksia ja vertailuja. KA on paljon muutakin kuin välineen kanssa askartelua, mutta jos väline tökkii, aiheutuu siitä uskomattoman paljon vaivaa.

WEBINAARIT

Webinaarissa käydään läpi käytännön askelmerkit välineen valitsemiseen. Valinnan lähtökohtana on ymmärtää konteksti, johon se hankintaan: miksi ja mihin tarvitsemme arkkitehtuurivälineen. Kontekstin lisäksi on tiedostettava tyypillisimmät arkkitehtuurivälineen valintakriteerit, joihin perusteella välineitä voidaan vertailla.

Näin valitset arkkitehtuurivälineen
Näin kilpailutat arkkitehtuurivälineen

Webinaarissa käydään läpi vinkkejä siihen, millä tavoin edetä kilpailutuksessa ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Arkkitehtuurivälineen hankinnan taustalla on tunnettava kilpailutus hankintatapana, mutta myös perehdyttävä markkinoilla olevaan välinetarjontaan ja -toimittajiin. Lisäksi webinaarissa esitellään välinevalinnassa käytettäviä metodeja.

KURSSI

Näin hankit kokonaisarkkitehtuurivälineen

Tärkeä kurssi arkkitehtuurin välinevalintaan osallistuvalle, erityisesti hankinnasta ja jalkautuksesta vastaaville henkilöille.

Koalat matkalla kouluun
Koalat matkalla kouluun