Mallinnusvälineen käyttöönotto ja käyttö

MALLINNUSVÄLINEET JA MUUT TYÖKALUT

2 min read

#ohjeistus #ylläpito #välineet

Arkkitehtuurivälineen käyttöön liittyy olennaisesti sen hallittu käyttöönotto. Käyttöönotolla ei tarkoiteta pelkästään arkkitehtuurivälineen teknistä käyttöönottoa, vaan käyttöönoton tueksi tuotettavia ohjeistuksia ja koulutuksia sekä arkkitehtuurivälineen rakenteen ja perussisällön valmistelua mallintajia varten. Käyttöönoton onnistuminen antaa vankan perustan arkkitehtuurivälineen käytölle, mielekkäälle sellaiselle. Ohjeistus auttaa noudattamaan yhteisiä toimintatapoja. Lisäksi oleellisimmat kohdat kannattaa myös kouluttaa.

Käytön kannalta oleelliset työtavat ovat:

  • yhteisen hakemistorakenteen noudattaminen. Hakemistorakenne tarkoittaa sitä, mihin elementit ja kaaviot sijoitellaan. On tarpeen erotella, missä on kokonaisarkkitehtuurin nykytila ja missä kunkin projektin kuvaukset

  • mitkä ovat yhteisiä elementtejä (kuten yhteiset tietojärjestelmät, jotka kannattaa olla välineessä vain yhden kerran) ja miten niitä hallinnoidaan

  • miten erotetaan nykytila tavoitetilasta sekä noudatetaanko jonkinlaista nimeämisstandardia

  • mitä tapahtuu, kun projekti on valmistunut ja kuvaukset pitäisi siirtää osaksi nykytilaa. Kenen vastuulla tämä on?

Yhteisten pelisääntöjen puuttuminen johtaakin mitä todennäköisimmin arkkitehtuurivälineessä vallitsevaan kaaokseen - arkkitehtuurisisältö alkaa muistuttamaan enemmän kaatopaikkaa kuin hyödynnettävää kuvauskantaa. Arkkitehtuuriväline vaatii siis ”jatkuvaa huoltoa”. Huolto ei ole työlästä, jos sitä tekee säännöllisesti. Esimerkiksi arkkitehtuurisisältöjen laatuun ja siisteyteen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. Myös käyttöönottovaiheessa luotua ohjeistusta tulisi päivittää aina tarvittaessa, kun käyttökilometrejä arkkitehtuurivälineen kanssa on alkanut kertymään. Tietyt toimet kannattaa sisällyttää kokonaisarkkitehtuuritoiminnon vuosikelloon, jotta ne tulee tehtyä säännöllisesti.

WEBINAARIT

Webinaarissa käydään läpi käytännön vinkit arkkitehtuurivälineen hallittuun käyttöönottoon ja sen vaiheistukseen. Pelkän teknisen käyttöönoton lisäksi, se sisältää myös ohjeistuksen laatimista, roolitusten sopimista sekä käyttäjien kouluttamista. Käyttöönotossa laadittava ohjeistus takaa erityisesti sen, että perusasioiden lisäksi arkkitehtuurivälineen käyttö on myös jatkossa sujuvaa.

Arkkitehtuurivälineen hallittu käyttöönotto
Kokonaisarkkitehtuurivälineen vaihto

Webinaarissa opitaan mitä arkkitehtuurivälineen vaihtamiseen liittyy ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Vaihtaminen tulee vastaan useamman kerran arkkitehtuuritoiminnon elinkaaren aikana. Vaihdon tulisikin olla jokseenkin ammattimaista, jottei välinevaihto lamauta koko arkkitehtuuritoimintoa. Lisäksi webinaarissa tarkastellaan mahdollisia syitä välineen vaihtotarpeelle.

KURSSI

Sparx EA välineen peruskäyttö mallintajille

Kurssilla käymme läpi Sparx EA-mallinnusvälineen työympäristönä ja sen perusrakenteet. Sitten harjoittelemme välineellä yleisimmillä kuvauskielillä työskentelyä.

Koalat matkalla kouluun
Koalat matkalla kouluun

KURSSI

Sparx EA välineen edistynyt käyttö pääkäyttäjille

Tällä kurssilla opit mitä tehtäviä arkkitehtuurin mallinnusvälineen pääkäyttäjä-roolille kuuluu ja miten kyseiset tehtävät suoritetaan Sparx EA työvälineessä.

Vilkuttava Koala
Vilkuttava Koala