Mallinnusväline

MALLINNUSVÄLINEET JA MUUT TYÖKALUT

2 min read

#SparxEA #Archi #välinevalinta #ARC #QPR #BiZZdesign

Kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin sisältöjä luodaan, luetaan sekä ylläpidetään arkkitehtuurivälineellä. Arkkitehtuurivälineet ovat valmisohjelmistoja, joita on olemassa useampia erilaisia – aina peruskäyttöön tarkoitetuista, kohtuuhintaisista välineistä edistyneempään käyttöön soveltuviin välineisiin. Mallinnukseen keskittyviä arkkitehtuurivälineitä ovat muun muassa Archi, Sparx Systems Enterprise Architect, BiZZdesign Enterprise Studio ja QPR Enterprise Architect. Lisäksi on välineitä, joissa keskitytään elementtien inventaarioiden ylläpitoon (usein taulukkomuodossa) ja sisällön visualisointiin. Näitä ovat mm. Arter ARC, LeanIX ja Ardoq.

Arkkitehtuurivälineet ovat siis työkaluja, jotka tukevat arkkitehtuurin tekemistä sekä hyödyntämistä. Arkkitehtuurisisältöjä on siis mahdollista luoda myös esimerkiksi MS Officen työkaluilla tai vastaavilla, mutta mitä todennäköisemmin arkkitehtuuritoiminnon kypsyystason kehittyessä kyseiset työkalut muuttuvat riittämättömiksi. Arkkitehtuurivälineiden keskeisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat tekniset ja roolikohtaiset ominaisuudet.

  • Tekniset ominaisuudet: tietokantapohjainen useamman käyttäjän ympäristö, käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta ja arkkitehtuurisisältöjen julkaisuportaali

  • Mallintajan tarpeet: eri käyttötarkoitukseen olevia kaaviopohjia, mallinnusnotaatioiden tuki, elementtien uudelleenkäytettävyys, sisällön sisäinen linkittäminen toisiinsa ja ulkopuolisiin lähteisiin

  • Lukukäyttäjän tarve: selainpohjainen käyttöliittymä sisällön katseluun


Tarkempia vertailuja kansainvälisistä arkkitehtuurivälineistä on toteutettu muun muassa Gartnerin toimesta. https://www.gartner.com/en/documents/4022077

BLOGIT

Helppokäyttöisyys ei luonnollisestikaan sinänsä ole ongelma, päinvastoin! Asiaan liittyy kuitenkin mielenkiintoinen sivujuonne, joka voi tulla yllätyksenä.

WEBINAARIT

Webinaarissa tutustumme siihen, millaista Archi-välineen peruskäyttö on. Käymme läpi sekä uusien arkkitehtuurikaavioiden luomisen että elementtien hallinnan. Samalla saat käsityksen siitä, miten sisältöä kannattaa järjestellä välineessä. Entä onko Archi-väline tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön vai saako siitä yhteiskäyttöisen kuvauskannan?

Tutustu Archi-välineeseen kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa
Tutustu Sparx EA-välineeseen kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa

Webinaarissa tutustumme Sparx EA -välineen peruskäyttöön. Käymme läpi uusien arkkitehtuurikaavioiden luomisen ja elementtien hallinnan. Samalla saat käsityksen miten sisältöä kannattaa välineessä järjestellä ja millaisen yhteiskäyttöisen kuvauskannan siihen saa. Kerromme myös lyhyesti, miten Sparx EA eroaa muista markkinoilla olevista välineistä, käytännössä siis ilmaisväline Archista.

Webinaarissa perehdytään miten arkkitehtuuriväline voi toimia tietolähteenä raportointityökalulle ja miten välineestä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää analyyseissä. Lisäksi webinaarissa esitetään demo Sparx EA -arkkitehtuurivälineen ja Power BI -raportointityökalun yhteistyön lähtökohdista.

Arkkitehtuurianalyysit – Power BI kohtaa Sparx EA:n

KURSSI

Sparx EA välineen hallinta ja pystytys

Tällä kurssilla opitaan mitä asioita tarvitaan Sparx EA-ympäristön pystyttämiseen ja kuinka sovittaa sen ratkaisut oman organisaation käyttötarpeen mukaan.

Koalat matkalla kouluun
Koalat matkalla kouluun