Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

KOKONAISARKKITEHTUURITOIMINTO JA SEN HALLINTA

2 min read

#asemointi #arkkitehtitiimi #arkkitehtien roolit

Sortunut hökkelö
Sortunut hökkelö

Minkään organisaation kokonaisarkkitehtuuri ei ole täysin uniikki, mutta osittain on. Painopiste voi vaihdella, joskus se on tietoarkkitehtuuri ja joskus lähinnä ICT-kuvaukset kiinnostavat. Kaikki organisaatiot tarvitsevat ainakin jonkinlaisia toiminnan kuvauksia, mutta siinäkin on eroja tarkkuustasossa. Arkkitehtuuritiimin koko ja osaaminen taas kertovat, mikä on mahdollista.

Kokonaisarkkitehtuuri on omalla soveltamisalueellaan tehokas työtapa, tehokkaampi kuin monet muut vaihtoehdot. Esimerkiksi määritysten kirjoittaminen on hyvin työvoimavaltaista ja erilaiset ketterät ideoinnit harvoin tuottavat riittävän määrämuotoista tulosta. Toiminnon täytyy kuitenkin olla riittävän organisoitu tuottaakseen tulosta.

Jotta kokonaisarkkitehtuuritoiminto toimisi tehokkaasti ja ammattimaisesti, tietyt asiat kannattaa sopia ja dokumentoida. Tätä kutsutaan hallintamalliksi. Hallintamalli ei ole byrokratian riemuvoitto, vaan tapa välttää kaaos. Lisäksi kun sovitut asiat on dokumentoitu, säästyy paljon aikaa. Kannattaa sopia, kuinka usein hallintamallia päivitetään ja keskittää muutostarpeista keskustelu vain yhteen ajanhetkeen vuodessa.

Mitä kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli tarkalleen ottaen sisältää?

Hallintamallin olisi hyvä kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Tavoitteet kuvaavat, mitä kokonaisarkkitehtuurilla halutaan organisaatiossasi saavuttaa. Tavoitteet kuvaavat, mitä pitää saada aikaan ja kuinka korkealle rima arkkitehtuurityössä nostetaan.

  • Asemointi kuvaa, miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy organisaatiosi muihin kehittämiseen liittyviin toimintoihin. Kun työnjako on sovittu, tiedetään missä toiminnoissa arkkitehtuuria hyödynnetään ja mitkä toiminnot tuottavat sille syötteitä. Kokonaisarkkitehtuurin ylläpito on myös muistettava.

  • Organisointi ottaa kantaa siihen, kuinka kokonaisarkkitehtuurityö on organisoitu ja millaiset sen työtavat ovat. Onko arkkitehtuuri oma yksikkö vai virtuaalitiimi? Mitä rooleja meillä arkkitehtuurityöhön liittyen on ja millaiset niiden työnkuvat ovat? Minkälaisia työtapoja arkkitehtuurityöhön liittyy?

  • Mallinnustapa kuvaa, mitä kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin sisältöjä tuotetaan ja miltä ne näyttävät.

  • Välineet ottaa kantaa siihen, kuinka arkkitehtuurivälineitä hyödynnetään organisaatiossasi. Siinä otetaan kantaa esimerkiksi siihen, miten mallinnustapa toteutuu käytettävällä välineellä ja tarvitaanko tiedon siirtoa vaikkapa kokonaisarkkitehtuurin ja järjestelmäsalkun välillä.

  • Etenemissuunnitelma kuvaa arkkitehtuuriin liittyvät tavoitteet lähivuosille vaiheistettuna suunnitelmana, joka on konkreettinen ja realistinen.

BLOGIT

Pitääkö kokonaisarkkitehtuuria johtaa? Eikö se tapahdu itsestään? Ai, eikö? No, kenen tehtävä se oikein on? Mitä sitten pitäisi tehdä?

WEBINAARIT

Webinaarissa kerrotaan, mitä kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli tarkoittaa ja miten se tuotetaan ketteräksi. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli kuulostaa terminäkin jo kankealta ja byrokraattiselta sekä usein vastaan tuleekin monikymmensivuisia hallintamalleja.

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ketterästi?
Kuinka pystytän kokonaisarkkitehtuuritiimin?

Webinaarissa pohditaan arkkitehtuurin asiantuntijaprofiilin sisältöä, käyttöä ja hyötyjä. Miten asiantuntija-arkkitehdin osaamista saisi hallitusti kartoitettua ja kehitettyä? Mitkä ovat keskeiset osaamisalueet, jotka kaikkien arkkitehtien tulisi hallita? Entä miten erilaiset arkkitehtuuriroolit eroavat toisistaan osaamisen kannalta?

MUUT MATERIAALIT

Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasoarvio

Lentäjäkoala
Lentäjäkoala