Kokonaisarkkitehtuuri toimintona

KOKONAISARKKITEHTUURITOIMINTO JA SEN HALLINTA

3 min read

#asemointi #arkkitehtitiimi #arkkitehtien roolit

Coalan kukkanen
Coalan kukkanen
Auto ajaa jyrkänteeltä alas
Auto ajaa jyrkänteeltä alas
Toiminto ja sen tarkoitus

Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen on organisaatiomuutos, siinä on paljon samoja piirteitä kuin minkä tahansa uuden asian käynnistämisessä organisaatiossa. Peruskysymykset ovat samat

 • Mitä tämä uusi toiminto tekee? Miksi me tarvitsisimme tällaisen, onko tästä hyötyä meille? Ja jos, niin millaista?

 • Korvaako tämä toiminto jonkun olemassa olevan toimintomme tai muuttaa niitä merkittävästi?

 • Näkyykö tämä loppuasiakkaille vai onko ennemminkin meidän sisäinen juttumme?

 • Tekeekö tämä uusi toiminto yhteistyötä muiden toimintojemme kanssa? Keiden ja millaista yhteistyötä?

 • Tuottaako toiminto jotain spesifejä tuotoksia tai palveluita? Kenelle?

 • Kuinka työllistävää tämä uusi tekeminen on? Tarvitsemmeko uusia ihmisiä ja kuinka paljon? Entä väheneekö työmäärä tästä syystä jossain muualla eli tehostuuko toimintamme?

 • Millaisia ihmisiä tähän kiinnitetään? Täyttääkö tämä kokonaisarkkitehtien työpäivät kokonaan vai voiko olla osana jotain muuta työnkuvaa?

 • Millainen tehtävän osaamisvaatimus on? Pärjäämmekö omin voimin vai tarvitsemmeko konsulttien apua? Entäpä koulutustarve?

 • Vaatiiko arkkitehtuurityön tekeminen joitain hankintoja? Vaikkapa ohjelmistoja?

Kokonaisarkkitehtuuritoiminto tekee pääosin erilaisia arkkitehtuurituotoksia (piirtää arkkitehtuurikuvia ja tuottaa erilaisia dokumentteja). Arkkitehtuurituotoksia käytetään

 • Suunnitteluun eli tuotetaan eri tarkkuustasolla olevia kuvauksia tavoitetilasta sekä siirtymäpolusta kohti tavoitetilaa. Kuvaukset voivat olla karkeita tavoitetilan luonnoksia tai tarkempia ratkaisukuvauksia. Jotta kuvaus olisi ”suunnitelma”, on sitä noudatettava seuraavissa työvaiheissa.

 • Päätöksenteon tukemiseen eli kun päätöksenteossa pohditaan tehdäänkö tavalla A vai tavalla B, tuottaa kokonaisarkkitehtuuri analyysin päätöksenteon tukemiseksi. Päätöksenteon tukeminen ei ole ihan helppoa, tuotosten on oltava ymmärrettäviä, valmiina riittävän nopeasti ja organisaation kulttuurin on oltava sellainen, että analyyseja kaivataan päätöksenteon pohjaksi.

Kokonaisarkkitehtuuri on myös palvelu, ei ole realismia olettaa, että muu organisaatio lukee ja tulkitsee arkkitehtuurikuvauksia itsekseen. Pääarkkitehti on siis päätöksentekijän oikea käsi, mutta kannattaa toki välttää ajautumista yleisassistentiksi.

Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon kypsyystaso kehittyy ajan kuluessa. Alkuvaiheessa erilaiset toiminnon käynnistämiseen tehtävät vievät paljon huomiota, mutta arkkitehtuurisisältöjä on syytä tehdä silloinkin. Arkkitehtuuritoiminto on kunnolla käynnissä tyypillisesti parin kolmen vuoden kuluttua. Vaikka koko ajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tehdään hyödyllisiä asioita, toiminnon ammattimaistumiseen menee aikaa. Kypsyystaso kuvaa, onko toiminta organisaatiossasi riittävän hallittua. Riittävän hallinnan saavuttamiseksi et tarvitse maailman parasta mallinnusvälinettä, etkä yksityiskohdiltaan hienostuneita arkkitehtuurituotoksia. Riittää, että ymmärrät omat tarpeesi ja teet tarvittavat valinnat niiden mukaan. Kypsyystason mittaamiseen on olemassa Coalan kypsyystasoarvio kysely, jonka lopputuloksen saat saman tien pdf-muodossa käyttöösi.

Me Coalassa teemme kokonaisarkkitehtuuritoiminnon asemoinnin käyttäen ”Coalan kukkasta”. Onhan kuva kiistatta kukkasen näköinen.

Kukkasen terälehdet ovat organisaatiosi toimintoja, tyypillisesti kehittämiseen liittyviä. Terälehdille kannattaa antaa sellaiset nimet, joita organisaatiossasi muutenkin käytetään. Voit lisätä ja poistaa terälehtiä tarvittaessa.

Mieti seuraavaksi kunkin terälehden roolia suhteessa muihin terälehtiin.

BLOGIT

Mitä ihmettä? Voiko mokomalla toiminnolla säästää rahaa? Siellä on joukko kallispalkkaisia asiantuntijoita, jotka tuottavat yläpilvessä leijailevaa dokumentaatiota. Nyt menee kyllä jutut aika paksuiksi.

Nämä vinkit toimivat, olit sitten pystyttämässä kokonaisarkkitehtuuritoimintoa ensimmäistä kertaa tai käynnistämässä sitä uudelleen.

Melkeinpä missä tahansa toiminnossa perushygieniaa on se, että se on jatkuvaa, toistettavaa, seurattua ja ymmärrettävää – eli siis hallittua. Kypsyystasomalli on yksinkertainen ja nopea tapa mitata juuri sitä, kuinka hallittua toiminta organisaatiossasi on.

WEBINAARIT

Organisaatiossasi on monenlaista kokonaisarkkitehtuuria sivuavaa tekemistä. Osa näistä on ollut olemassa ennen kuin "kokonaisarkkitehtuuri tuli taloon” ja uusia menetelmiä tulee koko ajan lisää. Webinaarissa käydään läpi, miten mikään toiminto ei toimi tyhjiössä, vaan työnjaosta on sovittava.

Kokonaisarkkitehtuurin suhde organisaation muihin tekemisiin
Kuinka pystytän kokonaisarkkitehtuuritiimin?

Webinaari käsittelee kokonaisarkkitehtuuritiimin muodostamista ja siihen liittyviä haasteita. Millaista osaamista tarvitaan, kuinka suuri on arkkitehtuurityön työmäärä ja mikä on arkkitehtuurin tavoitetaso? Entäpä arkkitehtuurilta tavoiteltavat hyödyt suhteutettuna organisaation kyvykkyyteen saavuttaa ne?

Webinaarissa kerrotaan vinkkejä kokonaisarkkitehtuuritoiminnon resursointiin. Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystyttämisen ensimmäisiä askeleita on resursointi, mutta kuinka työlästä kokonaisarkkitehtuuri on ja millaista osaamista se vaatii?

Kokonaisarkkitehtuurin resursointi

MUUT MATERIAALIT

Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasoarvio

Lentäjäkoala
Lentäjäkoala

KURSSI

Näin pystytät kokonaisarkkitehtuuritoiminnon

Ammattimainen toiminnon pystyttäminen etenee ilman suurempaa draamaa tehdyn suunnitelman mukaan. Ei se silti aina helppoa ole. Tältä kurssilta saat joka tapauksessa käytännöllisimmät vinkit!

Koalat matkalla kouluun
Koalat matkalla kouluun